Lista miejsc

Dom PZKO
Dom PZKO Bogumin - Skrzeczoń
Piętrowy budynek, który skrzeczońskie Koło pozyskało w 1973 roku, pochodzi z 1901 roku. Stoi przy drodze prowadzącej z Bogumina do Lutyni Dolnej w kierunku Karwiny. Członkowie Koła sukcesywnie przeprowadzali remont swojej siedziby: naprawiono dach,…
Dom PZKO
Dom PZKO Bukowiec
Wybudowany w czynie społecznym Dom PZKO bukowieccy działacze otworzyli w 1978 roku. Obiekt znajduje się w pobliżu miejscowego kościoła katolickiego. Korzysta z niego nie tylko Miejscowe Koło PZKO, ale też inne organizacje społeczne i kościelne oraz…
Dom PZKO
Dom Polski PZKO Bystrzyca
Ze swojej własnej siedziby miejscowi Polacy cieszą się od roku 1971, kiedy nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Bystrzycki dom PZKO, noszący obecnie nazwę Dom Polski PZKO, należy wraz z otaczającym go parkiem do miejsc, które cieszą się wśród…
Dom PZKO
Dom Polski Żwirki i Wigury Cierlicko - Kościelec
Dom Polski Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu znajduje się w pobliżu kościoła pw. św. Wawrzyńca. W budynku z roku 1994 znajduje się wystawa stała poświęcona pamięci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz innych wybitnych lotników i…
Dom PZKO
Dom Polski PZKO Czeski Cieszyn
Dom Polski PZKO w Czeskim Cieszynie Właścicielem Domu Polskiego PZKO przy ul. Bożka jest Zarząd Główny PZKO. Jest to dawna żydowska synagoga (jedyna ocalała na Śląsku Cieszyńskim) zakupiona przez PZKO w 1967 roku od Gminy żydowskiej w Czeskim…
Dom PZKO
Dom PZKO Czeski Cieszyn - Sibica
Koło PZKO posiada od 2008 roku Dom Polski PZKO. Jest to budynek z 1873 roku, który pierwotnie był polską szkołą. Na parterze mieści się sala dla 50 osób, salka zebrań, mała kuchnia, toalety, dwie kancelarie i szatnia. Strych służy jako magazyn. Koło…
Dom PZKO
Dom PZKO im. Jana Kubisza w Gnojniku
Koło jest właścicielem Domu PZKO, któremu 7.5.1989 uroczyście nadano imię najbardziej znanego mieszkańca Gnojnika, Jana Kubisza. Obiekt powstał w wyniku remontu zdewastowanego magazynu PGRu, dawniej starego młyna państwa Rakowskich. W pracach…
Dom PZKO
Dom PZKO Gródek
Dom PZKO w Gródku, którego budowa została ukończona w 1968 roku, znajduje się w centrum gminy, przed mostem przez Olzę w kierunku gospody U Bełka. Dom PZKO dysponuję salą w ustawieniu teatralnym na 110 osób, w ustawieniu balowym na 80. W sali…
Dom PZKO
Dom PZKO Hawierzów - Błędowice
Dom PZKO w Hawierzowie-Błędowicach Dom PZKO powstał w 1985 roku, w wyniku przebudowy starej „zborówki”. Posiada salę widowiskową na dwieście osób, zaplecze socjalne i piękny ogród. Sala widowiskowa z szatnią oraz sceną, na którą można wejść również…
Dom PZKO
Dom PZKO Jabłonków
Dom PZKO w Jabłonkowie Pierwszą siedzibą powstałego w 1947 roku MK PZKO była Czytelnia, niestety budynek znalazł się w planie nowej zabudowy miasta i w roku 1979 został wyburzony. Wtedy w porozumieniu z Miejską Radą Narodową członkowie MK PZKO…
Dom PZKO
Dom PZKO w Karpętnej
Piętrowy budynek znajdujący się w pobliżu czeskiej małoklasówki na Karpętnej służył kiedyś jako mieszkanie tercjana szkoły. Później stał się siedzibą Miejscowego Koła PZKO oraz filii Biblioteki Miejskiej w Trzyńcu. Obecnie budynek, wraz z małym…
Dom PZKO
Dom Polski PZKO w Karwinie - Frysztacie
Własnym wysiłkiem wybudowany Dom PZKO pezetkaowcy z Karwiny-Frysztatu otworzyli w 1976 roku. Aktualnie nosi on nazwę Dom Polski PZKO i należy do najbardziej nowoczesnych w regionie. Remont kapitalny trwa od ponad dziesięciu lat, aktualnie…
Dom PZKO
Dom PZKO w Karwinie - Raju
Miejscowe Koło PZKO od swojego założenia borykało się z brakiem własnego lokalu. Zebrania i spotkania odbywały się w prywatnych domach. Dzięki inicjatywie Franciszka Walicy, Józefa Owczarzego i Roberta Ociska w grudniu 1966 roku zakupiono od…
Dom PZKO
Dom PZKO w Kocobędzu
Budynek dzisiejszego Domu PZKO zakupiono w 1989 roku, prace na jego remoncie trwały do 1998 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 13 czerwca w tym samym roku. Dom PZKO w Kocobędzu znajduje się w dużym ogrodzie za budynkiem byłej szkoły podstawowej,…
Dom PZKO
Dom PZKO w Koszarzyskach
Świetlica Koła PZKO w Koszarzyskach mieści się w budynku byłej polskiej szkoły, który został wybudowany po II wojnie światowej.  Niewielki dom dysponuje salą, która pomieści nawet 35 osób. Znajduje się w nim też kuchnia, przedpokój i toalety. Goście…
Dom PZKO
Dom PZKO w Ligotkce Kameralnej
Sídlo MS PZKO se nachází ve starém rodinném domě, který skupina vlastní od roku 1987. V přízemí je hlavní sál pro 40 osob a kuchyň. WC, sklad a menší sál využívaný mj. ke zkouškám divadelního souboru se nacházejí v prvním poschodí. Poslední…
Dom PZKO
Dom PZKO w Łomnej Dolnej
Działające od 1947 roku Miejscowe Koło PZKO w Łomnej Dolnej własnej siedziby doczekało się w roku 1976. Decyzja o budowie zapadła już jednak dwa lata wcześniej, kiedy wydzierżawiono działkę, uzyskano zezwolenie na budowę oraz zezwolenie na…
Dom PZKO
Dom PZKO w Milikowie - Centrum
Wybudowany w czynie społecznym Dom PZKO stoi sąsiedztwie Urzędu Gminy. Budynek pochodzi z 1984 roku. W suterenie znajduje się odnowiona kuchnia, jadalnia, szatnia, sanitariaty oraz salka, która powstała w wyniku niedawnej przebudowy. Sala główna ze…
Dom PZKO
Dom PZKO w Milikowie - Pasiekach
Budowę Domu PZKO rozpoczęto w roku 1983, a zakończono cztery lata później. Obiekt znajduje się obok boiska należącego do miejscowego klubu sportowego i wykorzystywany jest nie tylko przez pezetkaowców, ale też szkołę w Koszarzyskach, sportowców oraz…
Dom PZKO
Dom PZKO "Kasowy" w Mostach koło Jabłonkowa
Siedziba Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa nazywana „Kasowym” to perła miejscowej architektury wpisująca się w beskidzki krajobraz. Budynek pochodzi z okresu międzywojennego. Powstał dzięki staraniom miejscowej społeczności polskiej…