Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej
Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej znajduje się przed miejscowym cmentarzu w Haw...