Hrob neznámého vojína

Bukovec

Hrob neznámého vojína se nacházi na hřitově v Bukovci u kostela Nanebevzetí Marie Panny, kterého stavba byla zahájena v 1938.