Lista miejsc

Szkoła
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Oldrzychowicach
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-oldrzychowice/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-orlowa-lutynia/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Ropicy
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-ropica/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Sibicy
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-sibica/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-stonawa/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-sucha-gorna/  
Szkoła
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-trzyniec/  
Szkoła
Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-wedrynia/  
Izba Regionalna
Izba Regionalna w Bukowcu
Nazwa: Małe Muzeum Regionalne im. Karola Piegzy Organizator: Miejscowe Koło PZKO Bukowiec Charakter zbiorów: etnograficzne Adres: Dom PZKO w Bukowcu, Bukovec 131, 739 85 Bukovec, Czechy Kontakt: Anna Byrtus, tel: +420 604 865 798, e-mail: pzkob…
Izba Regionalna
Izba Regionalna w Jabłonkowie
Nazwa: Izba Regionalna im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie Organizator: Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie Charakter zbiorów: etnograficzne Adres: Dom PZKO w Jabłonkowie, Mariánské nám., 739 91…
Izba Regionalna
Izba Regionalna w Nawsiu
Nazwa: ekspozycja poświęcona postaci Władysława Niedoby Organizator: Miejscowe Koło PZKO w Nawsiu Charakter zbiorów: regionalne, poświęcona wybitnej postaci Adres: Dom PZKO w Nawsiu, Návsí 270, 739 92 Návsí, Czechy Kontakt: Iza Nowacka-Marzeion, tel…