Lista miejsc

Škola
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Oldrzychowicach
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-oldrzychowice/  
Škola
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-orlowa-lutynia/  
Škola
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Ropicy
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-ropica/  
Škola
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Sibicy
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-sibica/  
Škola
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-stonawa/  
Škola
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-sucha-gorna/  
Škola
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-trzyniec/  
Škola
Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni
https://zwrot.cz/2021/12/polskie-szkoly-podstawowe-na-zaolziu-wedrynia/