POLSKIE ŚLADY NA ZAOLZIU

MIEJSCAPAMIECI.CZ

Multimedialny przewodnik Miejsca Pamięci Zaolzia.

Poznaj ciekawe miejsca, pomniki, budynki związane z Polakami żyjącymi na Zaolziu. Zaznajom się z dziejami autochtonicznej ludności polskiej, która przez zawirowania historii i decyzje polityczne w 1920 roku pozostała poza granicami odrodzonej niepodległej Polski.

W naszym przewodniku odkryjesz miejsca pamięci związane z pierwszą i drugą wojną światową, wojną czesko-polską. Znajdziesz tutaj też polskie szkoły, siedziby polskich organizacji, Domy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Odkryj polskie ślady na czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Pomoże ci w tym bogaty materiał zdjęciowy, mapy i dokładne współrzędne.

Przewodnik jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2022 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania Licencjodawców jako właścicieli praw do utworu. Postanowienia licencji są dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl