Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajuje się w Żywocicach przy drodze.