Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Żywocice - przed Muzeum Tragedii Żywocickiej