Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Stele - Kiszka Ludwik , Kiszka Franciszek