Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Stele - Wacławik Josef