Pomnik ofiar Polenlagru

Karwina - Mizerów

Pomnik ofiar Polenlagru na cmentarzu w Karwinie-Mizerowie