Tablica pamiątkowa ofiar obozów koncentracyjnych

Hawierzów- Datynie Dolne