Pomnik ofiar faszyzmu

Trzyniec Leszna Dolna

Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się w Lesznej Dolnej pod budynkiem byłej polskiej szkoły ludowej /1910 - 1969/. W latach 1922 -23 oraz 1945 - 1969 w jej lokalach znajdowała się i czeska szkoła. Po likwidacji szkół polskiej i czeskiej kilkanaście lat w budynku był ośrodek szkoleniowy Huty Trzynieckiej, następnie przez kilka lat w budynku były klasy elokowane czeskiej szkoły z osiedla Sosna a od 2008 r. jest budynkiem mieszkalnym.

Jest na nim 44 nazwisk ofiar torturowanych w obozach koncentracyjnych, poległych, rozstrzelanych lub powieszonych podczas II wojny światowej. Pomnik odsłonięto w 1967 roku.