Pomnik ofiar I wojny światowej

Stonawa

Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Stonawie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.