Pomnik ofiar faszyzmu

Stonawa

Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się na miescowym cmentarzu w Stonawie.