Pomnik ofiar faszyzmu

Stonawa

Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się w Stonawie na cmentarzu ewangelickim.