Pomnik ofiar I wojny światowej

Olbrachcice

Pomnik upamiętniający ofiary 1. wojny światowej znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachcicach.