Pomnik poległym w Olbrachcicach w 1919 r.

Olbrachcice

Tablica upamiętniająca nazwiska trzech żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli, by wyzwolić część wsi Pacałówka. Pochowani zostali obok drewnianego kościoła w Olbrachcicach.