Pomnik ofiar faszyzmu rozstrzelanym w Karwinie

Karwina Doły

Pomnik ofiar faszyzmu, którzy zostali rozstrzelani na terenach Karwiny w latach 1939-1945 znajduje się w Karwinie - Dołach na miejscowym cmentarzu.