Pomnik politycznym ofiarom faszyzmu w obozach koncentracyjnych

Sucha Górna

Pomnik politycznym ofiarom faszyzmu w obozach koncentracyjnych znajduje się w parku w centrum Suchej Górnej.