Pomnik ofiar II wojny światowej

Sucha Górna

Pomnik ofiar II wojny światowej znajduje się w Suchej Górnej na miejscowym cmentarzu.