Pomnik poległych w I wojnie światowej

Sucha Górna

Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się w Suchej Górnej, w rogu na zewnątrz miejscowego cmentarza. Odsłonięty został w 1929 roku.