Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej

Hawierzów

Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej znajduje się przed miejscowym cmentarzu w Hawierzowie.