Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Sucha Górna

Pomnik ofiar Tregedii Żywocickiej znajduje się przy drodze w Suchej Górnej.