Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Sucha Górna

Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje w Sucha Górnej przy lesie.