Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Sucha Górna

Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Suchej Górnej przy drodze.