Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.