Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej

Hawierzów

Jeden z licznych pomników Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.