Grób nieznanego żołnierza
Grób nieznanego żołnierza znajduje się na cmentarzu centalnym w Bukowcu przy kościele Wniebowzięcia ...