Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego
Pomnik upamiętniający ofiary terroru hitlerowskiego znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrac...