Pomnik ofiarom hitleryzmu
Pomnik upamiętniający ofiary hitleryzmu, który znajduje się w Łomnej Dolnej obok restauracji Manes.