Pomnik ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych
Pomnik ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych znajdujący się w Wędryni w pobliskim parku w ośro...