Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się w Karwinie Dołach w okolicach kościółka i cmentarz...
Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się na miejscowym cmentarzu w Hawierzowie Suchej.