Tablica pamiątkowa marszałka Józefa Piłsudskiego
Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego, który jako dowódca polskich legionów (później Nacz...