Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Łąkach obok kościoła.
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Stonawie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik upamiętniający ofiary 1. wojny światowej znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachcic...
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Dołach. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w 19...