Lista miejsc

Grób
Pomnik Międzynarodowej Solidarności Koalicji Antyfaszystowskiej STALAG VIII B
STALAG VIII D był niemieckim obozem jenieckim dla szeregowców i podoficerów znajdujący się w w latach 1941-1945 w Cieszynie (obecnie teren Czeskiego Cieszyna). W 1979 na miejscu dawnych baraków został odsłonięty pomnik autorstwa rzeźbiarza Štěpána…
Grób
Pomnik ofiarom faszyzmu
Pomnik ofiarom faszyzmu znajduje się w Mistrzowicach.
Grób
Grób nieznanego więźnia politycznego z transportu
Grób nieznanego więźnia politycznego z transportu znajduje się na miescowym cmentarzu w Mistrzowicach.
Grób
Pomnik Wandy Delong
Pomnik Wandy Delong, która zmarła śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej, znajduje się na cmentarzu w Mistrzowicach.
Grób
Pomnik nieznanego polskiego żołnierza
Pomnik nieznajomego polskiego żołnierza znajduje się na miescowym cmentarzu w Mistrzowicach.
Grób
Pomnik poległym w I w. św.
Cierlicko Grodziszcz - miejscowy cmentarz
Grób
Pomnik ofiarom obozów koncentracyjnych
Pomnik ofiarom obozów koncentracyjnych znajduje się w Stanisławicach - w polu za remizą strażacką.
Grób
Pomnik poległym w I i II wojnie światowej
Pomnik upamiętniający poległych w I i II wojnie światowej znajduje się w Stanisławicach przy drodze do Cieszyna.
Grób
Pomnik polskich lotnikom Żwirkowi i Wigurze
Żwirkowisko, to miesce śmierci dwóch polskich lotników Franciszka Żwirki oraz Stanisława Wigury. Zmarli tragicznie 11 września 1932 roku, po drodze na zlot lotniczy do Pragi. Na Żwirkowisku znajduje się pomnik upamiętniający lotników oraz ich…
Grób
Pomnik poległych w I wojnie światowej
Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się w Cierlicku - na miejscowym cmentarzu za hotelem Frydrych. Pomnik uroczyście odkryto w 1934 roku.
Grób
Pomnik ofiar stalinizmu
Pomnik ofiar stalinizmu znajduje się w Cierlicku na Domie kultury. Tablica pamiątkowa została odkryta w 1975 roku.
Grób
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Łąkach obok kościoła.
Grób
Pomnik ofiar II wojny światowej
Pomnik ofiar II wojny światowej znajduje na miejscowym cmentarzu w Karwinie Łąkach.
Grób
Pomnik żołnierza Armii Krajowej
Pomnik żołnierza Armii Krajowej znajduje się w Karwinie - Łąkach na miejscowym cmentarzu.
Grób
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Stonawie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.
Grób
Pomnik pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy i policjantów
Pomnik pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy i policjantów znajduje się w Stonawie na miejscowym cmentarzu. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 26 stycznia 1919 roku, kiedy podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu zmarło ponad 20 żołnierzy i…
Grób
Pomnik dwudziestu poległych w Stonawie w 1919 r.
Pomnik dwudziestu poległych znajduje się w Stonawie na miejscowym cmentarzu. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 26 stycznia 1919 roku, kiedy podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu zmarło ponad 20 żołnierzy i policjantów.
Grób
Pomnik ofiarom faszyzmu
Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się na miescowym cmentarzu w Stonawie.  
Grób
Tablice pamiątkowe ofiar faszyzmu i stalinizmu
Dwie tablice pamiątkowe ofiar faszyzmu i stalinizmu znajdują się w Stonawie na urzędzie gminnym.
Grób
Pomnik ofiarom faszyzmu
Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się w Stonawie na małym cmentarzyku przy szkole.