Lista miejsc

Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik Międzynarodowej Solidarności Koalicji Antyfaszystowskiej STALAG VIII B
STALAG VIII D był niemieckim obozem jenieckim dla szeregowców i podoficerów znajdujący się w w latach 1941-1945 w Cieszynie (obecnie teren Czeskiego Cieszyna). W 1979 na miejscu dawnych baraków został odsłonięty pomnik autorstwa rzeźbiarza Štěpána…
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar faszyzmu
Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się w Mistrzowicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Grób nieznanego więźnia politycznego z transportu
Grób nieznanego więźnia politycznego z transportu znajduje się na miescowym cmentarzu w Mistrzowicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Grób Wandy Delong
Pomnik Wandy Delong, która zmarła śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej, znajduje się na cmentarzu w Mistrzowicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Grób nieznanego polskiego żołnierza
Grób nieznajomego polskiego żołnierza znajduje się na miescowym cmentarzu w Mistrzowicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległym w I wojnie światowej
Pomnik poległym w I wojnie światowej - Cierlicko Grodziszcz - miejscowy cmentarz
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar obozów koncentracyjnych
Pomnik ofiarom obozów koncentracyjnych znajduje się w Stanisławicach - w polu za remizą strażacką.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległym w I i II wojnie światowej
Pomnik upamiętniający poległych w I i II wojnie światowej znajduje się w Stanisławicach przy drodze do Cieszyna.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik polskich lotników Żwirki i Wigury
Żwirkowisko, to miejsce śmierci dwóch polskich lotników Franciszka Żwirki oraz Stanisława Wigury. Zmarli tragicznie 11 września 1932 roku, po drodze na zlot lotniczy do Pragi. Na Żwirkowisku znajduje się pomnik upamiętniający lotników oraz ich…
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległych w I wojnie światowej
Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się w Cierlicku - na miejscowym cmentarzu za hotelem Frydrych. Pomnik uroczyście odsłonięto w 1934 roku.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Tablica ofiar stalinizmu
Tablica ofiar stalinizmu znajduje się w Cierlicku na Domu kultury. Tablica pamiątkowa została odsłonięta w 1975 roku.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Łąkach obok kościoła.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar II wojny światowej
Pomnik ofiar II wojny światowej znajduje na miejscowym cmentarzu w Karwinie Łąkach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Grób Jana Gawlasa żołnierza Armii Krajowej
Grób Jana Gawlasa żołnierza Armii Krajowej w Karwinie - Łąkach na miejscowym cmentarzu.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Stonawie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy i policjantów
Pomnik pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy i policjantów znajduje się w Stonawie na miejscowym cmentarzu. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 26 stycznia 1919 roku, kiedy podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu zmarło ponad 20 żołnierzy i…
Pomniki, tablice pamiątkowe
Grób dwudziestu żołnieży i policjantów poległych w Stonawie w 1919 r.
Grób dwudziestu żołnierzy i policjatów poległych znajduje się w Stonawie na miejscowym cmentarzu. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 26 stycznia 1919 roku, kiedy podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu zmarło ponad 20 żołnierzy i policjantów.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar faszyzmu
Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się na miescowym cmentarzu w Stonawie.  
Pomniki, tablice pamiątkowe
Tablice pamiątkowe ofiar faszyzmu i stalinizmu
Dwie tablice pamiątkowe ofiar faszyzmu i stalinizmu znajdują się w Stonawie na urzędzie gminnym.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar faszyzmu
Pomnik ofiar faszyzmu znajduje się w Stonawie na cmentarzu ewangelickim.