Lista miejsc

Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik upamiętniający ofiary 1. wojny światowej znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachcicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego
Pomnik upamiętniający ofiary terroru hitlerowskiego znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachciach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległym w Olbrachcicach
Tablica upamiętniająca nazwiska trzech żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli, by wyzwolić część wsi Pacałówka. Pochowani zostali obok drewnianego kościoła w Olbrachcicach.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Dołach. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w 1928 roku.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się w Karwinie Kopalniach w okolicach kościóła i cmentarza - Nazwiska ofiar umieszczone są z drugiej strony pomnika.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar faszyzmu rozstrzelanych w Karwinie
Pomnik ofiar faszyzmu, którzy zostali rozstrzelani na terenach Karwiny w latach 1939-1945 znajduje się w Karwinie - Kopalnie na miejscowym cmentarzu.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik zamordowanych przez nazistów
Pomnik upamiętniający zamordowanych przez nazistów 18.9.1939 znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie doszło do tego smutnego wydarzenia. Pomnik znajduje się w Karwinie Kopalnie, w okolicach kopalni Barbora.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar faszyzmu w obozach koncentracyjnych
Pomnik ofiar faszyzmu w obozach koncentracyjnych znajduje się w parku w centrum Suchej Górnej.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar II wojny światowej
Pomnik ofiar II wojny światowej znajduje się w Suchej Górnej na miejscowym cmentarzu.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległych w I wojnie światowej
Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się w Suchej Górnej, na zewnątrz miejscowego cmentarza. Odsłonięty został w 1929 roku.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się na miejscowym cmentarzu w Hawierzowie Suchej, rozstrzelanych
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej ze Średniej i Dolnej Suchej
Pomnik żołnierzy poległych żołnierzy w I wojnie światowej ze Średniej i Dolnej Suchej znajduje się przed miejscowym cmentarzem w Hawierzowie - Suchej Średniej koło kościoła katolickiego.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Pomnik ofiar Tregedii Żywocickiej znajduje się przy drodze w Suchej Górnej.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje w Sucha Górnej przy lesie.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Suchej Górnej przy drodze.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie przy drodze.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.
Pomniki, tablice pamiątkowe
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie koło ścieżki.