Lista miejsc

Grób
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik upamiętniający ofiary 1. wojny światowej znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachcicach.
Grób
Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego
Pomnik upamiętniający ofiary terroru hitlerowskiego znajduje się przed drewnianym kościołem w Olbrachciach.
Grób
Pomnik poległym w Olbrachcicach w 1919 r.
Tablica upamiętniająca nazwiska trzech żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli, by wyzwolić część wsi Pacałówka. Pochowani zostali obok drewnianego kościoła w Olbrachcicach.
Grób
Pomnik ofiar I wojny światowej
Pomnik ofiar I wojny światowej znajduje się w Karwinie Dołach. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w 1928 roku.
Grób
Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się w Karwinie Dołach w okolicach kościółka i cmentarza na Dołach - Nazwiska ofiar umieszczone są z drugiej strony pomnika.
Grób
Pomnik ofiar faszyzmu rozstrzelanym w Karwinie
Pomnik ofiar faszyzmu, którzy zostali rozstrzelani na terenach Karwiny w latach 1939-1945 znajduje się w Karwinie - Dołach na miejscowym cmentarzu.
Grób
Pomnik zamordowanych przez nazistów
Pomnik upamiętniający zomordowanych przez nazistów znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie doszło do tego smutnego wydarzenia. Pomnik znajduje się w Karwinie Dołach, w okolicach kopalni Darków-Barbora.
Grób
Pomnik politycznym ofiarom faszyzmu w obozach koncentracyjnych
Pomnik politycznym ofiarom faszyzmu w obozach koncentracyjnych znajduje się w parku w centrum Suchej Górnej.
Grób
Pomnik ofiar II wojny światowej
Pomnik ofiar II wojny światowej znajduje się w Suchej Górnej na miejscowym cmentarzu.
Grób
Pomnik poległych w I wojnie światowej
Pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się w Suchej Górnej, w rogu na zewnątrz miejscowego cmentarza. Odsłonięty został w 1929 roku.
Grób
Pomnik ofiar obozów koncentracyjnych
Pomnik ofiar obozów koncentracyjnych znajduje się w Hawierzowie Suchej na miejscowym cmentarzu.
Grób
Pomnik poległych w walce z faszyzmem
Pomnik poległych w walce z faszyzmem znajduje się na miejscowym cmentarzu w Hawierzowie Suchej.
Grób
Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej
Pomnik poległych żołnierzy ze Średniej i Dolnej Suchej znajduje się przed miejscowym cmentarzu w Hawierzowie.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Pomnik ofiar Tregedii Żywocickiej znajduje się przy drodze w Suchej Górnej.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje w Sucha Górnej przy lesie.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Suchej Górnej przy drodze.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie przy drodze.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników ofiar Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.
Grób
Pomnik ofiar Tragedii Żywocickiej
Jeden z licznych pomników Tragedii Żywocickiej znajduje się w Hawierzowie w lesie.